Our Services

Protezat

Protezat

Protezat e plota përdoren për të zëvëndësuar dhëmbët e humbur të njërëzve të cilëve nuk u kanë mbetur më dhëmbë. Protezat gjithashtu mund të përdoren për njërëzit të cilët kanë humbur disa dhëmbë të njëpasnjëshëm. Kështu që ata vendosin një protëzë të pjesshme, jo të plotë. Kjo protezë mund të jetë e sipërme, e poshtme sipas pozicionit të dhëmbëve që mungojnë.

proteza pjesshmeHumbja e dhëmbëve mund të japë si rezultat sëmundje në mishra të dhëmbëve të cilët përballojnë përtypjen, dëmtim të dhëmbëve të tjerë deri në dëme të renda. Është shumë e rëndësishmë të zëvëndësoni dhëmbët e humbur. Efektete e këqija nga mosveprimi mund të kalojnë në dhëmbët e e mbetur.

Shtohet këtu paaftësia për të kafshuar dhe përtypur ashtu sic duhet, së bashku me pamjen e fytyrës e cila vlerësohet se e vjetëron njëriun që ka mungesë dhëmbësh.

E bukura e protezave të sotme është se ato janë skicuar për të qënë të rehatshme dhe funksionale. Ato janë shumë të ngjashme në pamje me dhëmbët natyrale, mund të përmirësojnë buzëqeshjen dhe pamjen e fytyrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *