Our Services

Këllëfi ( Korona )

Këllëfi ( Korona )

kellefiKorona (këllëfi) është një veshje e jashtme që i bëhet dhëmbit e parapërgatitur, duke e forcuar atë dhe duke i dhënë formë natyrale.

Koronat, që njihen me emra të ndryshëm si kurora,kapsula,këllëfe,janë ideale për dhëmbë të thyer apo që janë dobësuar shumë nga prishja dhe kanë një mbushje të madhe.

Kurorat mund të përdoren dhe për një sërë arsyesh të tjera si:

1. Dhëmbë me mbushje të cilëve u ka ndryshuar ngjyra.

2. Rikonstruksioni i dhëmbit me një rrënjë e cila mund të jete e shëndetshme.

3. Mund të shërbejë per te mbajtur nje ure apo proteze te fiksuar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *